a

اینستاگرام

فیدخوان

این سایت متعلق به سازمان منطقه آزاد اروند
است و تمامی حقوق آن محفوظ است.

15:00 - 07:45

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

061-53535191-2

تماس با سازمان منطقه آزاد اروند

ایتا اروند

جستجو
منو

منطقه آزاد اروند برچسب

سازمان منطقه آزاد اروند > برچسب نوشته ها"منطقه آزاد اروند"

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۳ / سایت صنعتی

قیمت گذاری اراضی سایت صنعتی برای سال 1403 نرخ پایه جهت محاسبه قیمت زمین در سایت صنعتی برای سال 1403 مبلغ 910000 ریال  مصوب گردید.        منطقه حداقل قیمت (ریال) حداکثر قیمت (ریال) 3 1.282.710 3.088.280 4 1.328.250 3.130.875 5 1.382.940 3.256.110 6 1.304.531 2.751.375 8 1.679.865 3.931.620 9 1.980.990 1.980.990 10 2.792.400 2.792.400 11 1.566.576 1.566.576 12 1.293.336 3.032.964 14 1.293.336 2.960.100 ...

ادامه مطلب

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۱ / سایت صنعتی

منطقه حداقل قیمت (ریال) حداکثر قیمت (ریال) ۳ ۸۴۶۸۰۰ ۱۹۸۵۲۰۰ ۴ ۹۲۲۴۰۰ ۲۱۳۱۲۰۰ ۵ ۹۲۲۴۰۰ ۲۱۳۱۲۰۰ ۶ ۹۰۶۸۰۰ ۱۹۲۵۴۰۰ ۷ ۸۵۸۶۰۰ ۱۴۲۲۶۰۰ ۸ ۱۰۳۴۴۰۰ ۲۴۴۱۲۰۰ ۹ ۱۱۴۸۶۰۰ ۱۱۴۸۶۰۰ ۱۰ ۱۱۵۶۴۰۰ ۱۱۵۶۴۰۰ ۱۱ ۱۱۳۴۴۰۰ ۱۱۳۴۴۰۰ ۱۲ ۹۳۸۰۰۰ ۲۱۹۷۲۰۰ ۱۴ ۹۳۸۰۰۰ ۲۱۴۴۹۸۰  ...

ادامه مطلب

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۰ / سایت صنعتی

  قیمت گذاری اراضی سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۰   منطقه حداقل قیمت حداکثر قیمت ۱ ۲۷۰۲۷۰ ۶۵۸۳۵۰ ۲ ۲۵۵۷۱۷ ۶۴۴۴۹۰ ۳ ۲۴۲۵۵۰ ۶۲۳۷۰۰ ۴ ۳۱۷۳۹۴ ۳۱۷۳۹۴ ۵ ۲۵۵۷۱۷ ۶۴۴۴۹۰ ۶ ۲۴۳۲۴۳ ۵۷۵۸۸۳ ۷ ۲۲۸۶۹۰ ۴۱۵۸۰۰ ۸ ۲۹۷۲۹۷ ۷۴۸۴۴۰ ۹ ۳۳۲۶۴۰ ۳۳۲۶۴۰ ۱۰ ۳۳۸۸۷۷ ۳۳۸۸۷۷ ۱۱ ۲۹۷۲۹۷ ۲۹۷۲۹۷ ۱۲ ۲۷۰۲۷۰ ۶۶۵۲۸۰ ۱۳ ۲۴۹۴۸۰ ۶۴۴۴۹۰ ۱۴ ۲۷۰۲۷۰ ۶۵۸۳۵۰  ...

ادامه مطلب

فرآیندهای صدور مجوز

فرآیند صدور انواع مجوز در مدیریت توسعه و بهبود محیط کسب و کار فرآیند صدور مجوز بهره برداری فرآیند صدور مجوز شغلی فرآیند صدور مجوز فعالیت صنفی مجوزهای خدماتی (قراردادی) مجوزهای شغلی (متراژی) فرآیند صدور مجوز در مدیریت توسعه و تسهیل تولید فرآیند ثبت درخواست سرمایه گذار و صدور پروانه بهره برداری و مجوز فعالیت مالیاتی ...

ادامه مطلب

فرآیند ثبت و ارسال درخواست سرمایه گذاری (خدماتی – بازرگانی / تولیدی – صنعتی)

فرآیند ثبت و ارسال درخواست سرمایه گذاری (خدماتی/ بازرگانی) دریافت فایل فرآیند فرآیند ثبت و ارسال درخواست سرمایه گذاری (تولیدی- صنعتی) دریافت فایل فرآیند...

ادامه مطلب

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۹۹ / سایت صنعتی

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۹۹ / سایت صنعتی ردیف مصوبات جلسه ۱ با توجه به  دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منطقه سه سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۱۹۲۵۰۰ ریال الی ۴۹۵۰۰۰ ریال  تعیین وتصویب شد. ۲ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند  منطقه چهار سایت صنعتی...

ادامه مطلب

شیوه نامه نحوه ارائه مجوز فعالیت در حوزه استخراج رمز ارزها منطقه آزاد اروند

شیوه نامه نحوه ارائه مجوز فعالیت در حوزه استخراج رمز ارزها منطقه آزاد اروند تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت ۷۰ درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد....

ادامه مطلب

مزایای ویژه و منحصر بفرد اروند

ازجمله پتانسیل های منطقه آزاد اروند را می توان به مواردی چون پالایشگاه آبادان قدیمی‌ترین پالایشگاه منطقه به لطف قهرمانان صنعت نفت در شرایط بسیار سخت در دوران بازسازی به چرخه اقتصادی برگشت و امروزه به ظرفیت ۴۵۰ هزار بشکه تولید رسیده است، صنایع پتروشیمی مستقر در این منطقه، استقرار صنایع دریایی برای ساخت سکوهای ۷ تا ۹ هزار تنی در سه کارگاه دریایی در بندر خرمشهر، و صنعت فولاد در این منطقه است. همچنین نزدیکی آبادان و خرمشهر به کشورهای آسیای میانه به میزان حداقل ۸۰۰ کیلومتر نسبت به سایر مناطق آزاد و وجود پتانسیل ۲۰۰ میلیارد دلار در...

ادامه مطلب