۵ فروردین ۱۳۹۸

  مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد برای اسکان مهمانان نوروزی مهیا شد

  به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ قدرت اله طمیمیان افزود: با توجه به افزایش بارش…
  ۵ فروردین ۱۳۹۸

  جشن های شبانه اروند برگزار نمی شود

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ قدرت اله طمیمیان ضمن ابلاغ تسلیت مدیرعامل این…
  ۵ فروردین ۱۳۹۸

  پشتیبانی همه جانبه سازمان منطقه آزاد اروند

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ موعود شمخانی با حضور در مناطق بحرانی دستورات…
  ۵ فروردین ۱۳۹۸

  اجرای عملیات سد خاکی در اروند صغیر

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ پیرو تغییرات جوی و هشدار هواشناسی و ستاد…
  ۵ فروردین ۱۳۹۸

  مهمان نوازی سفیران گردشگری منطقه آزاد اروند

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان با…
  ۵ فروردین ۱۳۹۸

  آموزش شهروندی توسط دلقک های درستکار در منطقه آزاد اروند

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ در راستای آموزش های شهروندی که کلید توسعه…
  ۴ فروردین ۱۳۹۸

  شبی کودکانه در اروند

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ دومین شب از جشن های نوروزی در حالی…
  ۴ فروردین ۱۳۹۸

  نخلستان های سرسبز

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ نخلستان های سرسبز آبادان و خرمشهر از دیرباز…
  ۴ فروردین ۱۳۹۸

  مینو شهر تکه ای از بهشت

  به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ جزیره مینو (مینوشهر از توابع شهرستان خرمشهر) نام قدیم…