• خوزستان ، منطقه آزاد اروند
  • oil@arvandfreezone.com
  • 061-53535212-15
کمیته نفت، گاز و پتروشیمی
کمیته نفت، گاز و پتروشیمی
نظارت و پیگیری و اقدام در مورد این بخش اقتصادی و کلیه ارتباطات با شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی دولتی و خصوصی برای رسیدن به زمینه های همکاری، ایجاد تسهیلات و کمک به توسعه آنها .کلیه مراجعات سرمایه گذاران و شرکت های فعال در این زمینه ها به سازمان منطقه آزاد اروند و سایر ادارات موجود در منطقه از طریق این واحد صورت می گیرد. این واحد در جهت تسهیل امور بعنوان یک میز خدمت در این امور عمل خواهد کرد.
slide-588ec6f
slide-2f5739a

تاریخچه نفت در منطقه آزاد اروند

بعد از اکتشاف نفت در ایران و شکل گیری صنایع پایین دستی در منطقه (پالایش در آبادان و پخش در خرمشهر) این دو شهر توسعه سریع را به همراه داشته اند تا آنجا که شهرت و آوازه جهانی را نیز بدست آورده اند، همچنین موضوع نفت در شهرهای آبادان و خرمشهر تاثیراتی بر جنگ جهانی نیزداشته است. تا قبل از سال 1385 صرفاً بخش پایین دستی (یعنی پالایش و پخش) در این منطقه حاکم بوده و پس از آن سال بخش بالادستی نفتی، تولید نفت خام و گاز به آن اضافه شد.

مزایای فعالیت در منطقه آزاد اروند


 ظرفیت های قانونی و مزایای فعالیت شرکت های نفتی در منطقه آزاد اروند

1
شرکت های فعال حوزه نفت
1
تعداد میادین نفتی غرب کارون
1
پروژه های نفتی در حال اجرا
icon_oil

میادین نفتی

بیش از 14 میدان نفتی در غرب کارون مشغول به فعالیت و بهره برداری با ذخیره چند میلیاردی درجا می باشند

آخرین اخبار


آخرین اخبار مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه آزاد اروند