14:30 - 07:30

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

061-53535191-2

تماس با سازمان منطقه آزاد اروند

اینستاگرام

سروش

چارت سازمان منطقه آزاد اروند

(اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل ، معاونین و مدیران)