14:30 - 07:30

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

061-53535191-2

تماس با سازمان منطقه آزاد اروند

اینستاگرام

سروش

 

فرآیند ثبت و ارسال درخواست سرمایه گذاری (خدماتی – بازرگانی / تولیدی – صنعتی)

خانه > اطلاعیه ها  > فرآیند ثبت و ارسال درخواست سرمایه گذاری (خدماتی – بازرگانی / تولیدی – صنعتی)

فرآیند ثبت و ارسال درخواست سرمایه گذاری (خدماتی – بازرگانی / تولیدی – صنعتی)

فرآیند ثبت و ارسال درخواست سرمایه گذاری (خدماتی/ بازرگانی)

دریافت فایل فرآیند

فرآیند ثبت و ارسال درخواست سرمایه گذاری (تولیدی- صنعتی)

دریافت فایل فرآیند