a

اینستاگرام

فیدخوان

این سایت متعلق به سازمان منطقه آزاد اروند
است و تمامی حقوق آن محفوظ است.

15:00 - 07:45

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

061-53535191-2

تماس با سازمان منطقه آزاد اروند

ایتا اروند

جستجو
منو

اطلاعیه ها

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۲ / سایت صنعتی

  قیمت گذاری اراضی سایت صنعتی برای سال 1402 نرخ پایه جهت محاسبه قیمت زمین در سایت صنعتی برای سال 1402 مبلغ 759000 ریال  مصوب گردید.        منطقه حداقل قیمت (ریال) حداکثر قیمت (ریال) 3 986700 2375600 4 1062600 2504700 5 1063800 2504700 6 1043625 2201100 8 1199904 2808300 9 1320660 1320660 10 2327000 2327000 11 1305480 1305480 12 1077780 2527470 14 1077780 2466750 ...

ادامه مطلب

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۱ / سایت صنعتی

منطقه حداقل قیمت (ریال) حداکثر قیمت (ریال) ۳ ۸۴۶۸۰۰ ۱۹۸۵۲۰۰ ۴ ۹۲۲۴۰۰ ۲۱۳۱۲۰۰ ۵ ۹۲۲۴۰۰ ۲۱۳۱۲۰۰ ۶ ۹۰۶۸۰۰ ۱۹۲۵۴۰۰ ۷ ۸۵۸۶۰۰ ۱۴۲۲۶۰۰ ۸ ۱۰۳۴۴۰۰ ۲۴۴۱۲۰۰ ۹ ۱۱۴۸۶۰۰ ۱۱۴۸۶۰۰ ۱۰ ۱۱۵۶۴۰۰ ۱۱۵۶۴۰۰ ۱۱ ۱۱۳۴۴۰۰ ۱۱۳۴۴۰۰ ۱۲ ۹۳۸۰۰۰ ۲۱۹۷۲۰۰ ۱۴ ۹۳۸۰۰۰ ۲۱۴۴۹۸۰  ...

ادامه مطلب

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۰ / سایت صنعتی

  قیمت گذاری اراضی سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۰   منطقه حداقل قیمت حداکثر قیمت ۱ ۲۷۰۲۷۰ ۶۵۸۳۵۰ ۲ ۲۵۵۷۱۷ ۶۴۴۴۹۰ ۳ ۲۴۲۵۵۰ ۶۲۳۷۰۰ ۴ ۳۱۷۳۹۴ ۳۱۷۳۹۴ ۵ ۲۵۵۷۱۷ ۶۴۴۴۹۰ ۶ ۲۴۳۲۴۳ ۵۷۵۸۸۳ ۷ ۲۲۸۶۹۰ ۴۱۵۸۰۰ ۸ ۲۹۷۲۹۷ ۷۴۸۴۴۰ ۹ ۳۳۲۶۴۰ ۳۳۲۶۴۰ ۱۰ ۳۳۸۸۷۷ ۳۳۸۸۷۷ ۱۱ ۲۹۷۲۹۷ ۲۹۷۲۹۷ ۱۲ ۲۷۰۲۷۰ ۶۶۵۲۸۰ ۱۳ ۲۴۹۴۸۰ ۶۴۴۴۹۰ ۱۴ ۲۷۰۲۷۰ ۶۵۸۳۵۰  ...

ادامه مطلب

فرآیندهای صدور مجوز

فرآیند صدور انواع مجوز در مدیریت توسعه و بهبود محیط کسب و کار فرآیند صدور مجوز بهره برداری فرآیند صدور مجوز شغلی فرآیند صدور مجوز فعالیت صنفی مجوزهای خدماتی (قراردادی) مجوزهای شغلی (متراژی) فرآیند صدور مجوز در مدیریت توسعه و تسهیل تولید فرآیند ثبت درخواست سرمایه گذار و صدور پروانه بهره برداری و مجوز فعالیت مالیاتی ...

ادامه مطلب

فرآیند ثبت و ارسال درخواست سرمایه گذاری (خدماتی – بازرگانی / تولیدی – صنعتی)

فرآیند ثبت و ارسال درخواست سرمایه گذاری (خدماتی/ بازرگانی) دریافت فایل فرآیند فرآیند ثبت و ارسال درخواست سرمایه گذاری (تولیدی- صنعتی) دریافت فایل فرآیند...

ادامه مطلب

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۹۹ / سایت صنعتی

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۹۹ / سایت صنعتی ردیف مصوبات جلسه ۱ با توجه به  دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منطقه سه سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۱۹۲۵۰۰ ریال الی ۴۹۵۰۰۰ ریال  تعیین وتصویب شد. ۲ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند  منطقه چهار سایت صنعتی...

ادامه مطلب

شیوه نامه نحوه ارائه مجوز فعالیت در حوزه استخراج رمز ارزها منطقه آزاد اروند

شیوه نامه نحوه ارائه مجوز فعالیت در حوزه استخراج رمز ارزها منطقه آزاد اروند تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت ۷۰ درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد....

ادامه مطلب

اساسنامه سازمان‏ منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند

فصل اول ــ کلیات و تعاریف ماده ۱ـ نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی اروند می‏باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‏شود. ماده ۲ـ مرکز اصلی سازمان: مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی اروند می‏باشد. ماده ۳ـ مدت فعالیت: سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‏شود. ماده ۴ـ سرمایه سازمان: سرمایه سازمان یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل آورده‏ های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‏شود. سرمایه سازمان کلا متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم (۱۰۰/۰۰۰) یک‏ میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می‏باشد. فصل دوم ــ...

ادامه مطلب

فرآیند و مدارک مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

فرآیند و مدارک مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند مدارک لازم جهت صدور مجوز فعالیت صنعتی ارائه درخواست کتبی و معرفی شخص پیگیر به مدیریت صنایع ارائه مدارکی دال بر توانایی مالی (پرینت حساب بانکی و...

ادامه مطلب