14:30 - 07:30

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

061-53535191-2

تماس با سازمان منطقه آزاد اروند

اینستاگرام

سروش

 

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۰ / سایت صنعتی

خانه > اطلاعیه ها  > لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۰ / سایت صنعتی

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۱۴۰۰ / سایت صنعتی

 

قیمت گذاری اراضی سایت صنعتی برای سال ۱۴۰۰

 

منطقه حداقل قیمت حداکثر قیمت
۱ ۲۷۰۲۷۰ ۶۵۸۳۵۰
۲ ۲۵۵۷۱۷ ۶۴۴۴۹۰
۳ ۲۴۲۵۵۰ ۶۲۳۷۰۰
۴ ۳۱۷۳۹۴ ۳۱۷۳۹۴
۵ ۲۵۵۷۱۷ ۶۴۴۴۹۰
۶ ۲۴۳۲۴۳ ۵۷۵۸۸۳
۷ ۲۲۸۶۹۰ ۴۱۵۸۰۰
۸ ۲۹۷۲۹۷ ۷۴۸۴۴۰
۹ ۳۳۲۶۴۰ ۳۳۲۶۴۰
۱۰ ۳۳۸۸۷۷ ۳۳۸۸۷۷
۱۱ ۲۹۷۲۹۷ ۲۹۷۲۹۷
۱۲ ۲۷۰۲۷۰ ۶۶۵۲۸۰
۱۳ ۲۴۹۴۸۰ ۶۴۴۴۹۰
۱۴ ۲۷۰۲۷۰ ۶۵۸۳۵۰