اصلاحیه اسناد مناقصه احداث شبکه داخلی آب صنعت و شرب سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند- بخش اول (اولویت اول) 

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه شماره ۱۵۵۵۳/۲۰۱/۲/۱۴۰۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع احداث شبکه داخلی آب صنعت و شرب سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند- بخش اول (اولویت اول)  می رساند، بخشی از اسناد مناقصه به شرح ذیل اصلاح می گردد:

  • مبلغ برآورد فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب به ۳۲۸،۷۵۵،۲۹۲،۱۳۳ ریال تغییر می یابد.
  • مبلغ برآورد فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی به ۹،۸۰۶،۳۲۰،۳۳۹ ریال تغییر می یابد.
  • مبلغ برآورد فهرست بهای رشته ابنیه به ۳۹،۶۱۶،۸۲۲،۶۵۹ ریال تغییر می یابد.
  • مبلغ برآورد فهرست بهای رشته تجهیزات آب و فاضلاب به ۱۶،۸۴۳،۲۸۵،۶۰۰ ریال تغییر می یابد.

ضمناً فایل مربوط به ۲۵ برگ مربوط به برگه مالی، خلاصه مالی و جداول مربوطه بپیوست می باشد که می بایست کلیه برگه ها طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت مهر و امضاء گردیده و در پاکت (ج) تحویل گردد.

برای دریافت پیوست اول اینجا کلیک کنید برای پیوست دوم اینجا کلیک کنید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا