فراخوان مناقصه

نوبت دوم فراخوان مناقصه احداث معابر A25-A27-A28-A29-A30-A31-A100-A101-A102-A103-A104 سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد انجام پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۱/۲۰ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵  برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف موضوع مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت پیمان

(ماه)

مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه (ریال)

نوع مناقصه رشته و حداقل

پایه مورد نیاز

مبلغ فروش

اسناد (ریال)

۱ مناقصه احداث معابر A25-A27-A28-A29-A30-A31-A100-A101-A102-A103-A104 سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند ۸۷۷،۴۱۸،۴۶۳،۸۲۱ ۱۸ ۲۳،۵۴۸،۳۷۰،۰۰۰ عمومی یک

مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی

*

**

۱،۰۰۰،۰۰۰

*گواهی صلاحیت معتبر پیمانکاری در پایه حداقل پایه ۳ به بالا در رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه.

**گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی.

 1. منبع تأمین اعتبار : طرح های غیر عمرانی (منابع داخلی سازمان)
 2. متقاضیان می توانند از طریق سایت سازمان منطقه آزاد اروند (بخش خدمات الکترونیک اروند – امور قراردادها- سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند) به نشانی اینترنتی ذیل آگهی نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نمایند. چنانچه امکان خریداری و دریافت اسناد از سامانه فروش اسناد سازمان میسر نمی باشد، به شرح زیر عمل نمایید:
 • واریز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۴۷۰۵۳۹۰۷ سازمان نزد بانک تجارت و تائید فیش واریزی یا اینترنتی در بانک.
 • ممهور نمودن فیش واریزی به مهر شرکت و ذکر شماره تلفن و ارسال تصویر فیش واریزی به ایمیل contract@arvandfreezone.com
 • تماس با شماره تلفن ۵۳۵۳۵۱۸۷-۰۶۱   داخلی ۱۳۵۵
 • دریافت اسناد از طریق ایمیل و یا به صورت حضوری.
 • ارائه اصل فیش واریزی در پاکت (ب) الزامی است.
 1. زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ در سالن شهید یاسینی سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.
 2. پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید. بدیهی است به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 5. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 6. تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
 7. هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
 8. آدرس سایت اینترنتی و سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند:

 

www.arvandfreezone.com

Contracts.arvandfreezone.com

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا