توافقات شرکت ایرانسل و سازمان منطقه آزاد اروند

جلسه مشترک مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند و مدیر عامل شرکت ارتباطات ایرانسل

پیرو جلسه مشترک مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد اروند و مدیر عامل محترم شرکت ارتباطات ایرانسل در راستای سرمایه گذاری شرکت ایرانسل بر روی بستر ارتباطات و کلیات زیر توافقات اولیه صورت گرفت :
• افزایش سطح پوشش ۳G در سطح منطقه
• راه اندازی پوشش ۴G در مناطق پر مصرف و صنعتی مشخص شده توسط سازمان
• سرمایه گذاری طرفین برای ایجاد چتر پوشش WIFI در نقاط شهری پرتردد
• راه اندازی فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات ایرانسل در نقاط مختلف شهر منجمله بازارچه ها
• احداث مرکز دیتا با سرمایه گذاری طرفین در منطقه آزاد اروند

نظرات بسته شده است.