• مدیریت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • آدرس دفتر مرکزی : اتوبان آبادان خرمشهر ، نرسیده به دانشگاه علوم و فنون دریایی ، ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند
 • تلفن : ۵۳۵۳۵۱۹۱-۰۶۱
 • فکس : ۵۳۵۳۵۲۰۰-۰۶۱
 • ایمیل : [email protected]
 • مدیریت : آرش تمی
 • تلفن های داخلی :
  • واحد نرم افزار : ۱۲۱۸
  • واحد سخت افزار : ۱۱۱۸
  • واحد شبکه و امنیت : ۱۳۵۷
  • دفتر مدیریت : ۱۲۵۷

ارسال پیام


  تماس با ما

  • تلفن : ۵۳۵۳۵۱۹۱-۰۶۱
  • فکس : ۵۳۵۳۵۲۰۰-۰۶۱
  • ایمیل : [email protected]