a

اینستاگرام

فیدخوان

این سایت متعلق به سازمان منطقه آزاد اروند
است و تمامی حقوق آن محفوظ است.

15:00 - 07:45

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

061-53535191-2

تماس با سازمان منطقه آزاد اروند

ایتا اروند

جستجو
منو

فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان – منطقه آزاد اروند

فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان – منطقه آزاد اروند

فرودگاه آبادان در غرب شهر آبادان و در محدوده منطقه آزاد قرار گرفته است . این فرودگاه از اولین فرودگاههای ایران است که سابقه احداث آن به سالهای ایجاد ساختمان پالایشگاه آبادان برمی گردد.
فرودگاه آبادان دارای یک ترمینال ، یک باند اصلی پرواز به طول ۳۴۰۰متر و یک باند فرعی به طول ۲۴۰۰متر و مجهز به دستگاههای DVOR و ILS است که از سیستمهای مدرن ناوبری هوایی است. فرودگاه آبادان از نظر موقعیت جغرافیایی در اروند می تواند به بزرگترین و فعالترین کارگو ترمینالی کشور تبدیل شود.
منطقه آزاد اروند دارای سه سایت است که به فعالیتهای صنعتی ، توریستی و تجاری اختصاص یافته و فرودگاه آبادان در سایت توریستی این منطقه واقع شده است . این منطقه مزیتهایی دارد که فرودگاه آبادان را در جایگاههایی خاص قرار داده و اهمیت توسعه و رشد فعالیت آن را روشن می کند . فرودگاه آبادان خود یکی از مزیتهای اساسی و استراتژیک منطقه به شمار میرود که باید این مو قعیت را بیش از گذشته دریابد و برای فعالیت مجدد تجاری آن که قطعاً در مقایسه با دیگر فرودگاههای کشور موفقتر و درآمدزاتر خواهد بود، برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند.

حمل و نقل هوایی

با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آزاد اروند و نقش کانالهای ترانزیتی و استراتژیکی آن در تلاقی مسیرهای تجارتی و دسترسی آسان به راههای آبی بین المللی و همچنین مجاورت با دومین استان بزرگ عراق ، بصره ، که دروازه ورود تجارت به عراق و سپس مدیترانه محسوب می شود و وقوع بر محور راههای زیارتی عتبات ، توصیه می شود به عنوان یک مکانیزم زیربنایی توسعه و انگیزش ارتباطات فرامنطقه ای و جلب عبور و مرور ترانزیتی ، اقدامات اساسی در سرمایه گذاری و توسعه بخش حمل و نقل و تامین و تجهیز زیر ساختهای ترانزیت منظور شود.