14:30 - 07:30

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

061-53535191-2

تماس با سازمان منطقه آزاد اروند

اینستاگرام

سروش

دانشکده نفت آبادان در منطقه آزاد اروند

در سال ۱۳۱۸ نخستین دانشگده نفت ایران در آبادان افتتاح شد. ساختمان این دانشکده به سبکی – هندی و با استاندارد های آخرین یافته های تکنولوژی و مهندسی و ساخت و طراحی در آن روزگار احداث گردید این دانشکده اولین مرکز علمی استاندارد کشور می باشد که در سطح بین المللی مطرح بوده است.

این دانشکده از سال افتتاح تا سال ۱۳۴۱ به نام آموزشگاه تکنولوژی آبادان (AIT ) نامیده شده است و از سال ۱۳۴۱ به دانشگده نفت آبادان تغییر نام داده است . و از سال ۱۳۶۸ نیز دانشگده نفت آبادان به دانشگاه نفت ملحق گردید .