13:30 - 08:30

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

061-53535191-2

تماس با سازمان منطقه آزاد اروند

اینستاگرام

سروش

 

جدیدترین قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را از اینجا می توانید دانلود کنید

مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی / چاپ چهارم (ویرایش سوم)