مرور برچسب

کارت شهروندی

صدور ۴۰ هزار کارت هوشمند شهروندی در منطقه آزاد اروند

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، کمال رضایی اجرای پروژه کارت هوشمند شهروندی در منطقه آزاد اروند را یکی از اهداف این مدیریت در کنار ایجاد زیرساخت های فناوری در دوشهرستان آبادان و خرمشهر دانست و افزود: در دو سال…

برطرف شدن مشکلات چاپ و صدور کارت های شهروندی در منطقه آزاد اروند

مشکل چاپ و صدور کارت های شهروندی ویژه ساکنین منطقه آزاد اروند برطرف شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، کمال رضایی گفت: عدم وجود تراشه الکترونیکی و همچنین بدقولی های بانک شهر به عنوان متولی تولید کارت های…

کاهش هزینه ثبت نام کارت شهروندی منطقه آزاد اروند

با توجه به همکاری های به وجود آمده میان این سازمان و سیستم های بانکی و همچنین، رفاه حال شهروندان آبادان و خرمشهر، ضمن افزایش سطح خدمات کارت شهروندی و گسترش در شبکه حمل و نقل عمومی اکثر کلان شهر های کشور، هزینه ثبت نام کارت شهروندی، به مبلغ…