مرور برچسب

دلتا

واکسن‌های کووید دربرابر دلتا محافظت می‌کنند، اما اثربخشی آن‌ها کم می‌شود

مطالعه‌ی جامعی نشان می‌دهد افرادی که واکسن کووید ۱۹ را دریافت می‌کنند، ابتدا ایمنی خوبی دارند اما به سرعت دربرابر گونه سریع منتشرشونده‌ی دلتا آسیب‌پذیر می‌شوند. براساس نتیجه‌گیری حاصل‌از مطالعه‌ی عفونت‌های کووید ۱۹ در بریتانیا، واکسن‌های…