مرور برچسب

آبادان

فراخوان شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیریت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند به منظور استفاده از ظرفیت شرکت های بومی و فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و در راستای استفاده و بهره مندی در پروژه های پیش رو از کلیه شرکت های فعال در این حوزه…

اینفوگرافیک | اقدامات مدیریت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند در متروپل…

اینفوگرافیک | مشروح اقدامات مدیریت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند در پشتیبانی از ستاد پاسخ به بحران ساختمان متروپل آبادان

فیبر نوری در منطقه آزاد اروند؛ زمینه تحول و پیشرفت زیرساخت های مخابراتی در آبادان و خرمشهر

خطوط ارتباطی مخابراتی طرح فیبر نوری مشترک منطقه آزاد تجاری اروند وشرکت مخابرات ایران به سازمانها، ادارات، شرکتها و موسسات فعال در شهرهای آبادان و خرمشهر تحویل گردید.