اصلاحیه اسناد مناقصه خرید یک دستگاه فایروال (firewall) و یک دستگاه شبکه ذخیره سازی (san) جهت بکارگیری در شبکه ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد اروند

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خرید یک دستگاه فایروال (firewall) و یک دستگاه شبکه ذخیره سازی (san) جهت بکارگیری در شبکه ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد اروند می رساند، دارا بودن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی از مجوزات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه مذکور حذف می گردد.

نظرات بسته شده است.