فراخوان تجدید مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی فیبر نوری و دوربین های نظارتی سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد انجام پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۷ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۴ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

برای دریافت اطلاعات مناقصه اینجا کلیک کنید.

نظرات بسته شده است.