فراخوان مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی و پایش تصویری در محل ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد اروند و محیط پیرامونی

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد انجام پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴ لغایت ۱۴۰۲/۹/۸ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

برای دریافت اطلاعات مناقصه اینجا کلیک کنید .

نظرات بسته شده است.