فراخوان مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی فیبر نوری و دوربین های نظارتی سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند (نوبت اول)

نوبت اول فراخوان مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی فیبر نوری و دوربین های نظارتی سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد انجام پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ لغایت ۱۴۰۲/۸/۲۷ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

برای دریافت اطلاعات مناقصه اینجا کلیک کنید .

نظرات بسته شده است.