اطلاعیه در خصوص اصلاح کدپستی و اطلاعات شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مستقر در منطقه آزاد اروند

قابل توجه شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مناطق آزاد و اشخاص حقوقی دارای کدپستی بی اعتبار یا ناصحیح در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، کلیه اشخاص حقوقی که دارای کدپستی نامعتبر در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی هستند و یا سایر اطلاعات آنها به روز رسانی نشده است مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این اطلاعیه با مراجعه به سازمان ثبت کننده ذیصلاح نسبت به اصلاح آدرس و کدپستی خود اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در بازه زمانی مذکور، به استناد ماده (۷) آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، شناسه ملی شخص حقوقی تا زمان تعیین تکلیف تعلیق خواهد شد.

ضمناً فهرست اشخاص حقوقی که دارای کدپستی نامعتبر هستند در تارنمای اداره کل پایگاه اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس nilenc.ssaa.ir قابل مشاهده است.

اشخاص حقوقی می توانند جهت جستجوی نام یا شناسه ملی خود به لینک موجود در تارنمای مذکور مراجعه و سپس جهت اصلاح اطلاعات، به سازمان های ثبت کننده مندرج در جدول ذیل مراجعه نمایند.

شرکتها و مؤسسات غیرتجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری با مراجعه به مراجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری منطقه آزاد مربوطه نسبت به اصلاح کدپستی و اطلاعات خود اقدام نمایند.

استعلام کد پستی (بی اعتبار / ناصحیح)

سامانه ثبت شرکت های مناطق آزاد

نظرات بسته شده است.