اصلاحیه شماره یک اسناد مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر کوی عباره خرمشهر (فاز یک)

بدینوسیله بخشی از اسناد مناقصه به شرح ذیل اصلاح می گردد. لذا مناقصه گران می بایست مطابق موارد مذکور نسبت به تکمیل اسناد خود اقدام نمایند.

۱- صفحه ۱۱ در قسمت پاکت ب ، تذکر مربوط به بند ۴ حذف گردیده است .

۲- صفحه ۵۴ (تعهدنامه اخذ و ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری) حذف گردیده است

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا