فراخوان برگزاری نمایشگاه مبلمان منطقه آزاد اروند ( بهمن ماه ۱۳۹۸)

سازمان منطقه آزاد اروند درنظر دارد نسبت به برگزاری نمایشگاه مبلمان در بهمن ماه سال جاری اقدام نماید. لذا از کلیه مجریان نمایشگاهی دعوت بعمل می آورد نسبت به ارسال درخواست کتبی ، رزومه و واریز مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال به شماره حساب ۰۰۰۱۰۴۷۰۵۳۹۰۷ بنام سازمان منطقه آزاد اروند جهت بررسی درخواست حداکثر تا مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۸ به آدرس ذیل اقدام نمایند. شایان ذکر است مبلغ کل واگذاری امتیاز برگزاری نمایشگاه ۳۰۰۰ میلیون ریال است ومابقی مبلغ (۱۰۰۰ ریال ) به نسبت ۶۰ درصد به حساب اتاق اصناف آبادان و ۴۰ درصد به حساب اتاق اصناف خرمشهر اختصاص می یابد.

آدرس: خرمشهر، بلوار آبادان- خرمشهر، ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند، مدیریت بهبود محیط کسب و کار و توسعه رقابت

تلفن : ۵۳۵۳۵۱۰۳_۰۶۱

نمابر : ۵۳۵۳۵۲۰۰_۰۶۱

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا