فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

سازمان منطقه آزاد اروند از پیمانکاران واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت برای دریافت اسناد ارزیابی پروژه ذیل دعوت به عمل می آورد از تاریخ ۳۰/۰۷/۹۸ لغایت  ۰۶/۰۸/۹۸ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ ۲۱/۰۸/۹۸ جهت تحویل اسناد ارزیابی طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف نام پروژه مبلغ برآورد اولیه (ریال ) مدت پیمان

(ماه)

نوع مناقصه رشته و حداقل

پایه مورد نیاز

۱ بهسازی و ساماندهی معابر کوی عباره خرمشهر(فازیک) در محدوده منطقه آزاد اروند ۱۱۵,۷۰۶,۱۰۰,۶۷۶ ۱۲ ماه عمومی یک مرحله ای **

 

** دارا بودن رتبه حداقل رتبه ۴ در رشته راه و ترابری

  1. اسناد ارزیابی فقط از طریق ارسال ایمیل به پست الکترونیک واحد مناقصات سازمان به آدرس ذیل قابل دریافت می باشد.
  • نحوه دریافت اسناد از طریق ایمیل:
  • ارسال موضوع پروژه، نام و نام خانوادگی دریافت کننده، شماره همراه و نام شرکت به پست الکترونیک واحد مناقصات سازمان و دریافت فایل اسناد از طریق ایمیل.
  1. منبع تأمین اعتبار پروژه از منابع داخلی سازمان و غیر عمرانی است.
  2. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی مندرج است.
  3. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  4. هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید ارزیابی یا مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق پست الکترونیک واحد مناقصات سازمان به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
  5. آدرس پست الکترونیک واحد مناقصات و سایت اینترنتی سازمان :

http://www.arvandfreezone.com

https://Tender@arvandfreezone.com

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا