اطلاعیه / رسیدگی به تعهدات ارزی

جهت رسیدگی به تعهدات ارزی بعد از تاریخ ۱/۱/۹۷ رفع تعهد ارزی با پذیرش پروانه های گمرکی صادره توسط گمرکات مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی یا ارائه تاییدیه مکتوب در سربرگ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری منضم به گواهی ورود کالا به مناطق مزبور مطابق فرم نمونه پیوست که مبتنی بر مطابقت کمی و کیفی مندرجات پروانه ها گواهی های مزبور با شرایط حواله ارزی اعتبار اسنادی برات اسنادی ثبت سفارش و استاد حمل مربوطه امکان پذیر خواهد بود. ضمنا انجام تسویه سند در سامانه رفع تعهد ارزی توسط بانک با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط میسر می باشد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا