تایید صورت های مالی سال ۹۷ سازمان منطقه آزاد اروند در کارگروه تخصصی

نشست کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با موضوع مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد ارونددر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمانمنطقه آزاد اروند به نقل از فرینا؛ کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد اروند) با حضور علیرضا جعفری هرندی معاون توسعه مدیریت، محمد رضا عبدالرحیمی معاون برنامه ریزی،شعبان شاهکوهی مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و اعضاء کارگروه تخصصی برگزار شد.
در این نشست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۷سازمان منطقه آزاد اروند مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا