شوراها در انتخاب شهرداران هوشمندانه عمل کنند

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: اعضای شورای شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر در انتخاب شهردار مستقل و هوشمند باشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند فالح صفایی در نشست این نشست افزود: در حال حاضر مهمترین و اصلی ترین مورد شوراهای منطقه آزاد اروند انتخاب شهردار است و این موضوع بار سنگینی بر دوش آنها متحمل می کند.
وی افزود‌: منطقه ای موفق خواهد بود که دارای مدیریت شهری با برنامه، قوی و دلسوز باشد که متاسفانه تا کنون شهرهای منطقه آزاد اروند از آن بهره نبرده است.
وی با انتقاد از مدیریت شهری گذشته در شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر بیان کرد: در سالیان گذشته تجارب مدیرانی که دارای روزمه عریض و طویل بودند در این منطقه دیده شد ولی در مدیریت شهری بجز خرابه چیزی از خود به یادگار نگذاشتند.
معاون زیربنایی و عمران سازمان منطقه آزاد اروند خواستار انتخاب شهردار با برنامه در منطقه شد و گفت: اعضای محترم شورای سه شهر نباید اشتباهات شوراهای قبلی را تکرار کنند و باید فردی که دارای صداقت، ایمان، تخصص و دانش است را انتخاب کنند تا این فرد بجای جلب رضایت اعضای شورا بدنبال رضایتمندی شهروندان باشد.
صفایی خواستار وحدت بین اعضای شوراهای شهر منطقه شد و افزود: با وحدت و اتحاد می توان تصمیمات اثربخش گرفت و سالها نام خود را جاودانه کرد.
صفایی افزود: این روزها قطعا روزهای سخت و دغدغه مند برای شوراهاست زیرا در پی انتخاب صحیح مدیریت شهری هستند.
وی اظهار کرد: این سه شهر با چالش بسیار جدی مواجه هستند این درحالیست که هیچ شهری از بودجه این سه بخصوص بودجه منطقه آزاد بهره نمی برند ولی بودجه ها با مدیریت ضعیف شهری از بین رفت.
معاون فنی و زیربنایی سازمان متطقه آزاد اروند با اشاره به حمایت این سازمان از تصمیات شوراهای شهر منطقه گفت: قطعا ما در کنار اعضای شورای شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر هستیم و انتظار می رود آنها بدون دخالت دیگران مدیریت شهری را انتخاب کنند.
صفایی بیان کرد: البته شوراها نباید موضوعات شهری را تنها منوط به انتخاب شهردار کنند زیرا آنها در دیگر موضوعات شهری نیز تاثیر گذار هستتد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا