صدور مجوز دسترسی اروند به سامانه های وزارت میراث فرهنگی

دسترسی مدیریت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد اروند به سامانه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، پیرو تفویض اختیار وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خرداد ماه ۱۳۹۸ و با پیگیری ها و مکاتبات انجام شده، زین پس مدیریت مربوطه این سازمان به منظور ساماندهی و سرعت بخشیدن به انجام وظایف محوله، به سامانه های وزارتخانه مذکور، دسترسی خواهد داشت.

گفتنی است این سامانه ها شامل صدور موافقت اصولی، درخواست های سرمایه گذاری، سامانه صنایع دستی و صدور کارت های صنعتگری، مجوز تاسیس هتل و دفاتر خدمات گردشگری، سامانه آموزش و سایر سامانه های مرتبط با وظایف و اختیارات تفویض شده خواهد بود که دسترسی به آنها در اختیار معاونت فرهنگی و مدیریت گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، قرار گرفت.

با امکان دسترسی به سامانه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، متقاضیان اروند نشین جهت پیگیری اموری نظیر صدور موافقت اصولی؛ نیازی به حضور در اداره کل استان خوزستان ندارند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا