بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزد تجاری صنعتی کشور از پروژه های سرمایه گذاری و عمرانی اروند

عکس: بهرام نادری

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا