بسترهای جدید جوامع مترقی بر پایه آزادی شکل می گیرد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: توسعه انسانی بر پایه مفاهیم جدید تعالی پیدا می کند که اصلی ترین آن، آزادی است؛ بسترهای جدید جوامع مترقی بر پایه آزادی شکل می گیرد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، اسماعیل زمانی در جلسه گردهمایی مدیران استانی و ستادی سازمان فنی و حرفه ای کشور، با بیان اینکه توسعه انسانی بر پایه مفاهیم جدید تعالی پیدا می کند، خاطرنشان کرد: دو موضوع بعنوان اصلی ترین راهبرد توسعه مدنظر سازمان منطقه آزاد اروند بوده، ابتدا توسعه انسانی مبتنی بر آموزش که اصلی ترین محور توسعه پایدار انسانی است و دیگری کاربردی شدن این آموزش و مهارت ها.

وی تصریح کرد: توسعه آموزش فنی و حرفه ای، یکی از ارکان توسعه پایدار در منطقه است.

زمانی فنی و حرفه ای را مادر دانش، علم، فلسفه و آغاز کننده علم بشر دانست که در طول تکامل بشر موجب تعالی و رشد آنها بوده و افزود: تکنولوژی ، فاز  پیشرفته فنی و حرفه ای و مبتنی بر اصول علمی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در توضیح تفاهمنامه منعقد شده در این نشست نیز توضیح داد: بر اساس تفاهمنامه مذکور، توافق کردیم که سه دستگاه امضاء کننده باعث رفتار و عملیات اجرایی شوند تا نیروی انسانی منطقه در مهارت های مختلف مورد نیاز بازار کار، آموزش ببینند.

اسماعیل زمانی اذعان داشت: باید به نیروی کار آموزش دیده گواهینمامه های بین المللی برای بازار کار منطقه ای و خارجی ارائه شود و کسانی که در اینجا آموزش می بینند با استانداردهای بین المللی طوری تطبیق داده شوند که در بازار کار جهانی هم بازار کار داشته باشند و اگر نیاز شد که خارج از کشور بروند از مهارت خود برای کار کردن، استفاده کنند.

رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: اجمالا بروزرسانی مراکز فنی و حرفه ای را با تربیت مربی آغاز کرده ایم تا با تربیت نیروهای با سواد، ظرفیت سنجی کنیم که چه تعداد دانشجو و هنرجو را در چه رشته هایی جذب کنیم.

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا