اطلاعات تماس

نشانی : آبادان- بریم- میدان اروند- ساختمان سابق سازمان منطقه آزاد اروند – کد پستی : ۶۳۱۴۸۱۴۹۳۷

تلفن : ۰۶۱۵۳۲۶۷۹۱۳ – دورنگار: ۰۲۱۸۹۷۷۴۴۴۹

adic@arvandfreezone.com

www.arvandfreezone.com/adic

فرم تماس

 • ۹ + ۳۲ =

  شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند که در تاریخ 92/12/28 با شماره ثبت2977 در اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد اروند به ثبت رسیده است به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد اروند، به منظور رشد و توسعه اقتصادی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.

  آدرس

  بریم - میدان اروند - ساختمان سابق منطقه آزاد اروند

  تلفن

  06153267913

  ایمیل

  adic@arvandfreezone.com