بایگانی برچسب: جذب سرمایه گذار

آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار

آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار عنوان پروژه محصورسازی، قطعه بندی، ایجاد زیرساخت های داخلی شامل برق، فاضلاب، تلفن، فیبر نوری، روشنایی معابر، گازکشی، ایجاد معابر اصلی و فرعی و …… موقعیت احداث پروژه آبادان ، انتهای ایستگاه ۱۲ ذولفقاری روبروی گلزار شهدا واقع در منطقه آزاد اروند مساحت عرصه و اعیانی مساحت ۵۳۰۰۰۰ […]

آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار

آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار عنوان پروژه احداث واحد های تجاری با کاربری خدمات اداری  موقعیت احداث پروژه آبادان ، ضلع غربی سازمان منطقه آزاد اروند ، اراضی دیری فارم مساحت عرصه و اعیانی مساحت۱۷.۲۰۰متر مربع برآورد اولیه سرمایه گذاری حدود ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دو هزار میلیارد ریال می باشد. مدت زمان احداث پروژه  ۳۶  […]

آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار(تجدید فراخوان) نوبت دوم

آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار(تجدید فراخوان) نوبت دوم عنوان پروژه احداث مجتمع ورزشی، فرهنگی،گردشگری، مسکونی، تجاری موقعیت احداث پروژه آبادان ، اراضی فاز ۲ ، کوی بهروز- زمین موسوم به مجتمع ورزشی مرتضی علی (ع)، واقع در منطقه آزاد اروند مساحت عرصه و اعیانی مساحت۳۲۰.۰۰۰ متر مربع برآورد اولیه سرمایه گذاری حدود ۲۶.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  […]

آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار(تجدید فراخوان) نوبت دوم

آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار(تجدید فراخوان) نوبت دوم عنوان پروژه احداث مجتمع تجاری ،اداری و گردشگری موقعیت احداث پروژه آبادان ،اراضی دیری فارم، زمین جنب بلوار فرودگاه آیت الله جمی آبادان واقع در منطقه آزاد اروند مساحت عرصه و اعیانی مساحت۲۰۱.۱۰۸  متر مربع برآورد اولیه سرمایه گذاری حدود ۱۰.۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  (ده هزار میلیارد) ریال […]

آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار(تجدید فراخوان) نوبت دوم

  آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار(تجدید فراخوان) نوبت دوم عنوان پروژه احداث مجتمع تجاری ، گردشگری و مسکونی موقعیت احداث پروژه آبادان ،  بلوار نیایش روبروی رستوران پریموپالاس واقع در منطقه آزاد اروند مساحت عرصه و اعیانی مساحت۷.۰۰۰  متر مربع برآورد اولیه سرمایه گذاری حدود ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ( دو هزار و پانصد میلیارد ریال) […]

آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار | احداث مجتمع ورزشی، فرهنگی،گردشگری، مسکونی، تجاری

  آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار عنوان پروژه احداث مجتمع ورزشی، فرهنگی،گردشگری، مسکونی، تجاری موقعیت احداث پروژه آبادان ، اراضی فاز ۲ ، کوی بهروز- زمین موسوم به مجتمع ورزشی مرتضی علی (ع)، واقع در منطقه آزاد اروند مساحت عرصه و اعیانی مساحت۳۲۰.۰۰۰ متر مربع برآورد اولیه سرمایه گذاری حدود ۲۶.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ( بیست […]

آگهی شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار

شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند در راستای سیاست های اقتصادی خود ، در نظر دارد نسبت به شناسایی و فراخوان سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری و مشارکت در احداث پروژه ساخت مجتمع تجاری ، مسکونی ، تفریحی -گردشگری در یک قطعه زمین واقع در آبادان بلوار نیایش ، روبروی رستوران پریمو پالاس […]