نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی مرکز تجاری اروند

نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی مرکز تجاری اروند

نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی مرکز تجاری اروند با بکارگیری پیمانکاران بومی و استفاده از بالغ بر ۵۷ نفر نیروی اداری و خدماتی بومی شرکت با هدف ایجاد و حفظ فضای با ثبات جهت تسهیل فعالیت غرفه داران که منتج به ایجاد بیش از هزار شغل مستقیم گردیده است.

نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی مرکز تجاری اروند

 • نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی
 • استفاده از بالغ بر ۵۷ نفر نیروی اداری و خدماتی بومی
 • ایجاد و حفظ فضای با ثبات جهت تسهیل فعالیت غرفه داران
 • ایجاد بیش از هزار شغل مستقیم
 • – –

نام پروژه :
نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی مرکز تجاری اروند

مجری :
شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند

سال اجرا :
– – – –

  شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند که در تاریخ 92/12/28 با شماره ثبت2977 در اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد اروند به ثبت رسیده است به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد اروند، به منظور رشد و توسعه اقتصادی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.

  آدرس

  بریم - میدان اروند - ساختمان سابق منطقه آزاد اروند

  تلفن

  06153267913

  ایمیل

  adic@arvandfreezone.com