مشارکت و سرمایه گذاری در احداث کارخانه تولیدی لوازم خانگی

مشارکت و سرمایه گذاری در احداث کارخانه تولیدی لوازم خانگی

مشارکت و سرمایه گذاری در احداث کارخانه تولیدی لوازم خانگی FR با هدف حمایت و تولید کالای ایرانی و ایجاد اشتغال ، آموزش و بکارگیری بیش از ۹۰ نفر نیروی بومی.

مشارکت و سرمایه گذاری در احداث کارخانه تولیدی لوازم خانگی

  • حمایت و تولید کالای ایرانی
  • ایجاد اشتغال
  • آموزش و بکارگیری بیش از ۹۰ نفر نیروی بومی
  • احداث کارخانه تولیدی لوازم خانگی FR
  • – – – –

عنوان پروژه :
مشارکت و سرمایه گذاری در احداث کارخانه تولیدی لوازم خانگی

سرمایه گذار :
شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند

سال انجام :
– – – –