مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و تجهیز کلینیک درمانی تخصصی مادر

مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و تجهیز کلینیک درمانی تخصصی مادر

مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و تجهیز کلینیک درمانی تخصصی مادر با هدف ارائه خدمات درمانی و فراهم سازی بستر گردشگری پزشکی و جذب گردشگران پزشکی و درمانی خارجی که موجب درآمد زائی از مراجعین خارجی و ارائه خدمات درمانی به مردم شریف منطقه آزاد اروند گردیده و مستقیماً موفق به اشتغال بیش از ۶۰ نفر نیروی متخصص بومی گردیده است.

مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و تجهیز کلینیک درمانی تخصصی مادر

 • ارائه خدمات درمانی
 • ارائه خدمات درمانی به مردم شریف منطقه
 • فراهم سازی بستر گردشگری پزشکی
 • جذب گردشگران پزشکی و درمانی خارجی
 • درآمد زائی از مراجعین خارجی
 • اشتغال بیش از ۶۰ نفر نیروی متخصص بومی

عنوان پروژه :
مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و تجهیز کلینیک درمانی تخصصی مادر

سرمایه گذار :
شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند

سال انجام :
– – – –

  شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند که در تاریخ 92/12/28 با شماره ثبت2977 در اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد اروند به ثبت رسیده است به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد اروند، به منظور رشد و توسعه اقتصادی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.

  آدرس

  بریم - میدان اروند - ساختمان سابق منطقه آزاد اروند

  تلفن

  06153267913

  ایمیل

  adic@arvandfreezone.com