سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع تولید کربوسیلیسیم و آلومینیوم آبادان

سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع تولید کربوسیلیسیم و آلومینیوم آبادان

سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع تولید کربوسیلیسیم و آلومینیوم آبادان که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ نفر نیروی کار داشته و در صورت افزایش تولید ظرفیت اشتغال ۳۰۰ نفر نیروی کار را دارا می باشد.

سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع تولید کربوسیلیسیم و آلومینیوم آبادان

 • بیش از ۱۲۰ نفر نیروی کار
 • ظرفیت اشتغال ۳۰۰ نفر نیروی کار
 • سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع
 • – – –
 • – – –

Project:
سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع تولید کربوسیلیسیم و آلومینیوم آبادان

سرمایه گذار :
شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند

سال انجام :
– – – –

  شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند که در تاریخ 92/12/28 با شماره ثبت2977 در اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد اروند به ثبت رسیده است به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد اروند، به منظور رشد و توسعه اقتصادی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.

  آدرس

  بریم - میدان اروند - ساختمان سابق منطقه آزاد اروند

  تلفن

  06153267913

  ایمیل

  adic@arvandfreezone.com