مجتمع تجاری تفریحی اروند

این مجتمع تجاری تفریحی با سرمایه گذاری شرکت کیان اسکله سازان اروند و مدیریت طرح شرکت طرح نو اندیشان با سرمایه پذیری شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند در حال انجام می باشد.

جزیئات بیشتر درباره این پروژه سرمایه گذاری : دریافت فایل