درباره ما

درباره ما

شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۲ با شماره ثبت۲۹۷۷ در اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد اروند به ثبت رسیده است به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد اروند، به منظور رشد و توسعه اقتصادی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.هدف شرکت عبارت است از رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی و گردشگری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ارائه خدمات عمومی و بازرگانی به کلیه فعالین اقتصادی منطقه و حمایت از تولید کنندگان داخلی .

اساسنامه شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند

اطلاعات اعضاء و تماس :

اطلاعات اعضاء شرکت :

 • کمال رضایی – رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
 • سید علی شریفی اصل – نائب رئیس هیئت مدیره
 • مهدی زارع مهذبیه – عضو هیئت مدیره

اطلاعات تماس شرکت :

 • نشانی : آبادان- بریم – میدان اروند – ساختمان سابق سازمان منطقه آزاد اروند
 • کد پستی : ۶۳۱۴۸۱۴۹۳۷
 • تلفن : ۰۶۱۵۳۲۶۷۹۱۳
 • دورنگار: ۰۲۱۸۹۷۷۴۴۴۹

  شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند که در تاریخ 92/12/28 با شماره ثبت2977 در اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد اروند به ثبت رسیده است به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد اروند، به منظور رشد و توسعه اقتصادی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.

  آدرس

  بریم - میدان اروند - ساختمان سابق منطقه آزاد اروند

  تلفن

  06153267913

  ایمیل

  adic@arvandfreezone.com