مناقصه و مزایده

اطلاع رسانی در خصوص دسترسی به آگهی های فراخوان، مناقصه و مزایدات عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد اروند

طرح های آماده واگذاری به سرمایه گذار

دسترسی به لیست تهیه و تدوین شده طرح های آماده واگذاری به سرمایه گذاران در قالب پکیج آماده در حوزه های مختلف اقتصادی در شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند

اهداف شرکت توسعه

جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ارائه خدمات عمومی و بازرگانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه و حمایت از تولید کنندگان داخلی .

راهبردهای شرکت

رشد و توسعه اقتصادی منطقه از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان

اشخاص حقوقی می توانند جهت ارائه طرح های سرمایه گذاری ابتدا طرح توجیهی و یا پیشنهادات خود را به همراه صورت های مالی و مشخصات شرکت به منظور بررسی،کارشناسی و اعتبارسنجی به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایند.بدیهی ست پس از بررسی نتیجه امر توسط کارشناسان سرمایه گذاری به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

۲۵پروژهتعداد پروژه های انجام شده
۴۶۴نفرمیزان اشتغال زایی
اطلاعیه ها و اخبار

آخرین اخبار شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند

  شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند که در تاریخ 92/12/28 با شماره ثبت2977 در اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد اروند به ثبت رسیده است به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد اروند، به منظور رشد و توسعه اقتصادی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.

  آدرس

  بریم - میدان اروند - ساختمان سابق منطقه آزاد اروند

  تلفن

  06153267913

  ایمیل

  adic@arvandfreezone.com