مناقصه و مزایده

اطلاع رسانی در خصوص دسترسی به آگهی های فراخوان، مناقصه و مزایدات عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد اروند

طرح های آماده واگذاری به سرمایه گذار

دسترسی به لیست تهیه و تدوین شده طرح های آماده واگذاری به سرمایه گذاران در قالب پکیج آماده در حوزه های مختلف اقتصادی در شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند

اهداف شرکت توسعه

جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ارائه خدمات عمومی و بازرگانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه و حمایت از تولید کنندگان داخلی .

راهبردهای شرکت

رشد و توسعه اقتصادی منطقه از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان

اشخاص حقوقی می توانند جهت ارائه طرح های سرمایه گذاری ابتدا طرح توجیهی و یا پیشنهادات خود را به همراه صورت های مالی و مشخصات شرکت به منظور بررسی،کارشناسی و اعتبارسنجی به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایند.بدیهی ست پس از بررسی نتیجه امر توسط کارشناسان سرمایه گذاری به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

۲۵پروژهتعداد پروژه های انجام شده
۴۶۴نفرمیزان اشتغال زایی
اطلاعیه ها و اخبار

آخرین اخبار شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند