سوالات هفته سوم مسابقه پیامکی نسیم رضوان

شرکت کنندگان گرامی می بایست گزینه صحیح هر سوال را به ترتیب و بدون فاصله و پشت سرهم (مثال: ۱۲۳) به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۵۰۰۰۶ ارسال نمایند.
مهلت ارسال جواب مسابقه هفته سوم تا روز شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح می باشد و در همان روز به قید قرعه به ۱۰ نفر جایزه ارزنده اهداء خواهدشد.

سوالات این هفته:

۱- در کدام آیه از سوره مبارکه نساء خداوند دستور معاشرت شایسته و رفتار انسانی مناسب با زنان را صادر فرموده است؟
۱) آیه ی ۳۵
۲)آیه ی ۱۱۰
۳) آیه ی ۱۹
۴)آیه ی ۶

۲- در کدام آیه از کدامین سوره هدف از تشکیل خانواده آرامش روانی می باشد؟
۱) روم آیه ی ۲۱
۲) بقره آیه ی ۱۳۷
۳) آل عمران آیه ی ۸۵
۴) طلاق آیه ی ۳۶

۳- در کدام آبه و سوره اشاره به چادر عبا دارد؟
۱) احزاب آیه ی ۵۹
۲) مریم آیه ی ۳۵
۳) کهف آیه ی ۱۸
۴) عنکبوت آیه ی ۱۲

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا