اولین جلسه هم اندیشی آموزش در سال ۱۳۹۸ در منطقه آزاد اروند برگزار شد

در راستای همکاری و هماهنگی بیشتر میان مدیریت آموزش سازمان منطقه آزاد اروند و ادارات آموزش و پروش؛ اولین جلسه هم اندیشی در سال جدید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ علی الیاسی ساماندهی امور در راستای عملیاتی کردن برنامه های سال گذشته را اولویت اصلی این جلسه عنوان کرد و افزود: با توجه به عدم ارائه صورت وضعیت از سوی ادارات آموزش و پرورش منطقه، در این نشست باید به یک نتیجه واحد جهت ساماندهی و رفع مشکلاتی که قابل حل هستند برسیم.

الیاسی با تاکید بر این موضوع که سازمان منطقه آزاد اروند فقط نقش حامی را دارد گفت: شما بعنوان آموزش و پرورش باید اولویت های آموزشی خود را مشخص و ارائه دهید؛ ما نیز طبق وظیفه ذاتی خود در سازمان منطقه آزاد اروند از این طرح ها حمایت می کنیم.

علی الیاسی خاطر نشان کرد: برای استفاده بهینه و مطلوب از زمان و برداشتن گام های هدف مند، باید برنامه کاری مان را از همین ابتدای سال مشخص کرده و بر اساس آن پیش رویم.

مدیر آموزش سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: ادارات آموزش و پرورش باید تمام برنامه ها و طرح هایشان را ذیل سند تحول آموزش و پرورش به موقع توسط نخبگان تدوین و ضمن ارائه آن در این راستا حرکت کنند؛ چراکه اگر چنین برنامه ریزی شکل بگیرد قطعا وضعیت بهتری در امر آموزش منطقه خواهیم داشت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه