بازدید ازروستاهای غرب کارون

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با حضور در روستاهای غرب کارون از نزدیک در جریان اقداماتی که توسط معاونت فنی وامور زیربنایی این سازمان برای جلوگیری از وقوع سیل انجام شده است؛ قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ اسماعیل زمانی بعد ازظهر امروز با حضور در این مکان ضمن بازدید ازتمامی خدمات انجام شده طی روزهای گذشته با اهالی این روستاها دیدار کرد.

معاون فنی و امورزیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند نیز ضمن ارائه گزارش، وضعیت در مناطق آسیب پذیر خرمشهر از جمله حواشی شهر و روستاها را در تحت کنترل اعلام کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه