اطلاعیه سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص مجوزهای کارگزاری

با عنایت به مصوبه کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و املاک سازمان جهت ساماندهی کارگزاران در ثبت شرکت و اخذ مجوزها به اشخاص حقوقی با شرایط ذیل مجوز رسمی کارگزاری صادر می‌شود. متقاضی مجوز کارگزاری (مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره) جهت تکمیل فرم تقاضا و تحویل مدارک ذیل به نماینده معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها (آقای ابراهیم نظامی) مراجعه فرمایند.

۱. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲. اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

۳. داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای آقایان)

۴. داشتن حداقل ۲۵ سال سن

۵. نداشتن سوءپیشینه کیفری و سابقه محکومیت ناشی از ارتکاب یا معاونت دریکی از جرائم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، جعل و تزویر، تدلیس، پول‌شویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرائم

۶‌. عدم حجر و شهرت به نادرستی

۷. داشتن حداقل مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا داشتن سابقه کار مفید کارگزاری با پرداخت بیمه به تشخیص سازمان

۸. موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه سازمان

۹. سند مالکیت یا اجاره‌نامه دفتر ذکرشده در اسناد شرکت با مساحت حداقل ۱۵ مترمربع

۱۰. تعهدنامه ثبتی (محضری) حسن انجام کار

۱۱. ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام کار

تبصره : شرکت کارگزار باید به یکی از اشکال زیر ثبت شود :

الف) شرکت سهامی خاص یا تعاونی متعارف یا موسسات حقوقی با حداقل سرمایه اولیه یک‌صد میلیون ریال .

ب) شرکت سهامی عام با حداقل سرمایه اولیه پانصد میلیون ریال .

* متقاضی مجوز کارگزاری حقوقی برای دریافت مجوز ثبت باید مدارک زیر را به سازمان ارائه نماید:

۱ . تکمیل فرم درخواست

۲. صورت کامل اساسی سهامداران و میزان سهام هر یک از آن‌ها.

۳. صورت‌جلسه آخرین مجمع عمومی و آخرین آگهی تأسیس شرکت .

۴. صورت کامل اسامی مدیران ( مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ) و گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره.

۵. صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مبنی بر تعیین مدیرعامل ، سمت اعضای هیئت‌مدیره و صاحبان امضای مجاز.

۶ .گواهی قبولی سمت از سوی مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره

۷. فرم تکمیل‌شده اظهارنامه ثبت شرکت و تأییدیه نام آن .

۸.سند مالکیت یا اجاره‌نامه دفتر ذکرشده در اسناد شرکت با مساحت حداقل ۱۵ مترمربع

۹. تعهدنامه ثبتی ( محضری) حسن انجام کار

۱۰. متقاضی مجوز کارگزاری باید با نظر سازمان و پس از تأیید و انجام مراحل مذکور ، تضمینی به‌صورت وجه نقد یا اوراق مشارکت بی‌نام باقابلیت بازخرید قبل از سررسید یا ضمانت‌نامه بانکی نزد سازمان تودیع نماید. حداقل میزان این تضمین برای متقاضی مجوز کارگزاری حقوقی سیصد میلیون ریال می‌باشد .

سازمان می‌تواند مبلغ مذکور را هرسال یک‌بار افزایش دهد.

مجوز کارگزاری پس از دریافت مدارک لازم از متقاضیان و تأییدیه مدارک و محل فعالیت ایشان توسط سازمان ( معاونت سرمایه‌گذاری) صادر می‌شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا