جرائم و محدودیت های مصوب برای تخریب و غیرفعال سازی GPS خودروهای پلاک اروند

گزارش گیری و ردیابی آخرین وضعیت GPS خودروهای پلاک اروند با دقت بسیار بالا در سامانه جدید صورت می گیرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد اروند، کمال رضایی گفت : با توجه به اینکه مشاهده می گردد برخی از مالکان خودروهای پلاک اروند بصورت آگاهانه یا با عدم آگاهی نسبت به تغییر یا دستکاری دستگاه GPS نصب شده روی خودرو می نمایند ، سامانه جدید به بررسی آخرین وضعیت GPS این خودروها می پردازد.
مدیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند افزود: متاسفانه برخی افراد سودجو با دریافت مبالغی نسبت به غیرفعال کردن GPS های نصب شده می پردازند که در صورت مشاهده دستکاری و فک پلمپ و هرگونه عملیات غیرقانونی ، خودروی مورد نظر بصورت خودکار در لیست سیاه سامانه قرار گرفته و از دریافت مرخصی به مدت سه سال محروم و همچنین عوارض تردد آن خودرو از تاریخ دستکاری GPS روزانه ۵۰ هزار ریال محاسبه می گردد.
رضایی با اشاره به دقت سامانه جدید GPS خودروهای پلاک اروند خاطرنشان کرد: مالکان خودروهای پلاک اروند می توانند با ارسال ۶ رقم انتهای شماره شاسی خودرو شامل عدد و حروف به سامانه ۱۰۰۰۴۷۴۴ از آخرین وضعیت GPS خودروی خود مطلع گردند و در صورت نیاز نسبت به بازدید فنی بصورت رایگان اقدام نمایند.

نظرات بسته شده است.